Bestuur in Nederland

Stichting Bougaria Guinee bestaat uit:

Balla Dansoko (voorzitter),  Jaap van Geel (secretaris),  Annette Diender (penningmeester) en Jasperina Prinsen (lid)

Daarnaast kunnen we rekenen op medewerking van:

Lidy van Geel,  Saskia Eggen-Prinsen (communicatie advies),  Udo Prinsen (carambolasfilms.com) en Floris van Geel ( https://040lab.com ).

Donatie

Stichting Bougaria

NL88 INGB 0006 1044 89
tnv: 'Stichting Bougaria Guinee'
ANBI: 852616466
KvK: 57518211

Contact