Enthousiasme

Er is veel enthousiasme van de kinderen en de ouders om een eigen school te bouwen.

Daardoor hebben zich al meer dan 100 kinderen aangemeld. Zij willen graag leren lezen, schrijven en rekenen.

Ook is er veel enthousiasme en bereidheid van de dorpsbewoners om de arbeid te leveren om de nieuwe school te bouwen.

Leerkrachten zijn bereid om zich in Bougaria te vestigen en gedurende 9 maanden per jaar les te geven aan de kinderen, als zij daarvoor betaald worden.

De overheid zou ze moeten betalen, maar dat is de laatste jaren erg moeilijk geweest. Met de nieuwe regering in 2012 komt daar een verandering in.

Er is bereidheid van de dorpsgemeenschap om de leerkrachten te huisvesten en voor hen een stuk landbouwgrond beschikbaar te stellen.

Ook willen de ouders van de leerlingen één dag per maand op het land van de leerkrachten werken, dit i.p.v. van schoolgeld.