Onderwijs in Guinee

Onderwijs in Bougaria

Ooit was er een school in Bougaria, met een leslokaal en een leraar. Maar de militairen, die jarenlang een dictatoriaal bewind voerden, hadden andere prioriteiten dan onderwijs. Onder hun bewind verslechterde de economische situatie. Gevolg was dat de leerkracht niet meer betaald kreeg en vertrok. Het gebouw raakte in verval.

Sinds het sluiten van de school sturen sommige ouders hun kinderen naar familie in de stad, waar wel onderwijsvoorzieningen zijn. Deze mogelijkheid is echter lang niet voor alle kinderen weggelegd.

Inmiddels heeft Guinee de militaire dictatuur ingeruild voor een democratisch gekozen regering. Hoewel de situatie nog verre van stabiel is, betekent deze verandering voor de inwoners van Guinee hoop op een betere toekomst. Voor de huidige regering heeft onderwijs een hoge prioriteit. Maar zelfs als ze hun voornemens waarmaken, gaat het nog wel even duren voordat onderwijs tot in uithoeken als Bougaria wordt gerealiseerd.