Beleidsplan

De stichting heeft ten doel:

 • Het genereren van inkomen voor geïnitieerde projecten in het dorp Bougaria, regio Kankan, Guinee (West Afrika);
 • Ondersteuning geven aan onze zuster Stichting in Bougaria;
 • Het brengen van kennis, door een school te beginnen voor de kinderen van het dorp;
 • Het stimuleren en ondersteunen van lokaal initiatief door middel van onderwijsprojecten;
 • Het dorp Bougaria in Guinee helpen ontwikkelen naar onafhankelijkheid en zelfredzaamheid;
 • De gemeenschap helpen onafhankelijk haar eigen ontwikkeling te organiseren naar:
  • Continuiteit van de school;
  • techniek;

Werving van gelden zal vooral komen van;

 • sponsors, donateurs en overige begunstigers.
 • Acties met betrekking op onderwijs voor de derde wereld met name Afrika;
 • Overige charitatieve instellingen en fondsen die ons willen ondersteunen.

Het vermogen van de stichting wordt door de penningmeester beheerd.

De besteding van het vermogen zal door het bestuur aan projecten worden toegewezen.

Donatie

Stichting Bougaria

NL88 INGB 0006 1044 89
tnv: 'Stichting Bougaria Guinee'
ANBI: 852616466
KvK: 57518211

Contact