2015 Ebola

Ebola in Guinee

Velen van jullie vragen zich af hoeveel invloed de ebola epidemie heeft in Bougaria.

Bougaria ligt in het noord-westen van Guinee in de streek Kankan en daarmee gelukkig ver buiten het Ebola gebied. Ebola heerst vooral in het zuid oosten, grenzend aan Liberia en Sierra-Leone en er zijn enkele gevallen in de hoofdstad Conakry gemeld.

Zie de kaart hiernaast.

In het oosten van Guinee en een deel van Sierra-Leone is het tropische oerwoud. Dit is een ideale temperatuur en daarmee de voedingsbodem voor deze ziekte.

De verspreiding van de Ebola loopt van dit oostelijke deel van Guinee, via Sierra Leone, Liberia naar de zuid kust van Guinee en gaat niet verder dan Conakry.

De overige streken van Guinee hebben een totaal ander klimaat, geen oerwoud, wat vochtig en warm is, maar wel warm en veel droger. Het landschap gaat daar in een droger savanne klimaat over. Hier willen de ziekte kiemen zich niet verspreiden.

De economie in heel Guinee heeft te lijden onder de ziekte. Om verspreiding tegen te gaan zijn scholen in de hoofdstad Conakry al sinds september dicht en de handel met het buitenland is verder zo goed als tot stilstand gekomen. Des te meer reden om juist nu door te gaan en te investeren in de toekomst van de kinderen van Guinee met onze Stichting!

Namens de inwoners van Bougaria willen wij alle donateurs heel hartelijk bedanken en een goed Nieuwjaar toewensen.