Het gaat heel goed met de bouw van de school in Bougaria

De bouwstenen zijn gemaakt.

Daar hebben we in een vorig verslag al over geschreven.

Na een periode van hard werken, waarbij alle stenen met de hand gemaakt zijn, is het nu tijd om de muren van de school op te bouwen.

Iedereen helpt mee om de school te bouwen.

 

 Ook de kinderen: zij zorgen er voor dat stenen nat blijven, zodat die niet te snel drogen waardoor ze kunnen gaan barsten.

 

 

 

 

 

Alles gebeurt hier met de hand, de metselspecie wordt aangemaakt en daarna worden de stenen een voor een op de plaats gelegd en met specie vastgezet

Op bijgaande foto’s ziet u wat het resultaat is tot 25 april 2015.

 

 

 

 

 

 

De bouw:
Nadat de maat van de lokalen uitgezet is, zijn de stenen in lijn gemetseld.

Daar waar de deuren moeten komen zijn de dwarsliggers geplaatst.

De oversteek van het dak rust op pilaren die weer met dwarsliggers verbonden zijn.

Op de foto’s zijn deze elementen duidelijk te zien.

 

 

Bij het zij-aanzicht van de school ziet u duidelijk de oversteek van het d

 

 

 

 

Achterkant
De achterkant is een gesloten wand met  6 ramen.
Elk lokaal krijgt 2 ramen, die er aan het einde van de bouw in geplaatst worden .